Webinaria slider
  1. Uprzejmie informujemy, że celem utrzymywania witryny www.veracomp.pl jest udostępnienie szerokiemu kręgowi odbiorców informacji o profilu działalności, produktach i osiągnięciach Veracomp - Exclusive Networks Poland SA w Krakowie, a także ułatwienie komunikacji Veracomp - Exclusive Networks Poland SA z zainteresowanymi osobami. Dane i informacje, jakie zostają nam przekazane przy pomocy tej witryny (w szczególności treść e-maili, komentarze, dane przedstawiane w formularzach), winny być traktowane jako przekazywane dobrowolnie, a Veracomp - Exclusive Networks Poland SA nie nalega na ich przekazywanie.

     

  2. Uprzejmie prosimy o nie przekazywanie przy pomocy witryny www.veracomp.plinformacji noszących cechy danych osobowych (zarówno przekazującego, jak i osób trzecich) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, chyba, że zamiarem właściciela danych jest ich udostępnienie Veracomp - Exclusive Networks Poland SA w celu prowadzenia komunikacji w sprawach związanych z ww. celem witryny.

     

  3. Wszelkie uzyskane przez Veracomp - Exclusive Networks Poland SA dane są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych w sposób, na jaki pozwalają nowoczesne środki techniczne. Zwracamy jednak uwagę, że reguły funkcjonowania Internetu, nie dają pełnej gwarancji poufności samego przekazu i nie przyjmujemy odpowiedzialności za poufność danych w okresie przed ich umieszczeniem w bazie danych prowadzonej przez Veracomp - Exclusive Networks Poland SA oraz poza tą bazą.

     

  4. W każdym czasie macie Państwo wgląd do dotyczących Was danych, zgromadzonych w bazie Veracomp - Exclusive Networks Poland SA, a także prawo żądania ich sprostowania i ich usunięcia - o ile nie będą one konieczne do prowadzenia działalności gospodarczej przez Veracomp - Exclusive Networks Poland SA.

Uważamy, że z chwilą udostępnienia nam adresu internetowego, wyrażacie Państwo zgodę na jego używanie w celu utrzymywania komunikacji z Veracomp - Exclusive Networks Poland SA we wszelkich sprawach związanych z ww. celem witryny www.veracomp.pl.