Nowatorskie rozwiązanie Data Center od Big Switch Networks na platformie HPE Altoline - część 1

Do najbliższego terminu zostało: 3 tygodnie, 4 dni

Opis szkolenia

Big Cloud Fabric od Big Switch Networks jest zaawansowanym rozwiązaniem służącym do elastycznego i zaawansowanego zarządzania przełącznikami Data Center. Podczas szkolenia zostaną omówione takie aspekty jak:

- Architektura rozwiązania

- Sposoby wdrożenia- Prezentacja zalet rozwiązania

- Krótka demonstracja pokazująca wygląd GUI oraz możliwości rozwiązania.

Całość poprzedzi wstęp prezentujący przełączniki HPE Altoline, które wykorzystuje się do wdrożenia rozwiązania od Big Switch Networks.


Dotyczy

Specjalizacje: Sieci i zarządzanie infrastrukturą IT

Producenci: Hewlett Packard Enterprise