Nowatorskie rozwiązanie Data Center od Big Switch Networks na platformie HPE Altoline - część 2

Do najbliższego terminu zostało: 1 tydzień, 3 dni

Opis szkolenia

Big Monitoring Fabric od Big Switch Networks jest zaawansowanym rozwiązaniem służącym do zapewnienia widoczności w sieci, monitorowaniu chmury prywatnej oraz zapewnienia bezpieczeństwa w obrębie Data Center. Podczas szkolenia zostaną omówione takie aspekty jak:

- Architektura rozwiązania

- Sposoby wdrożenia- Prezentacja zalet rozwiązania

- Krótka demonstracja pokazująca wygląd GUI oraz możliwości rozwiązania.

Całość poprzedzi wstęp prezentujący przełączniki HPE Altoline, które wykorzystuje się do wdrożenia rozwiązania od Big Switch Networks.


Dotyczy

Specjalizacje: Bezpieczeństwo IT,   Sieci i zarządzanie infrastrukturą IT

Producenci: Hewlett Packard Enterprise